European Solvency II law 2020

SKU: N/A
Author

Lieve Lowet

ISBN

978-9-4603-5531-8

Available in

Soft Cover (print), E-book (download)

 174,00 6% VAT Inc.

Clear

Description

Gedrukte versie inclusief e-book of alleen e-book

Sinds 1 january 2016 zijn Europese verzekerings- en herverzekeringsondernemingen onderworpen aan een nieuw regelgevend en toezichthoudend EU-regime, genaamd Solvency II. Solvency II is een geharmoniseerd prudentieel raamwerk, met vereisten voor risicogebaseerd kapitaal, governance en risicobeheer, openbaarmaking en rapportage.

Het Solvency II raamwerk bestaat uit meerdere niveaus:
• de Kaderrichtlijn 2009, inclusief de uitgangspunten van Solvency II (niveau 1);
• de uitvoeringsmaatregelen: de gedelegeerde verordening van de Commissie uit 2015, waarin de kaderrichtlijn verder wordt uitgewerkt; een reeks uitvoeringsverordeningen van de Commissie waarin technische uitvoeringsnormen worden beschreven; en een beperkt aantal gedelegeerde besluiten van de Commissie waarbij gelijkwaardigheid wordt toegekend (niveau 2);
• de richtlijnen, uitgegeven door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA), die van applicatie zijn op een ‘pas toe of leg uit’-basis (niveau 3).

Dit boek bevat de primaire Solvency II-bronnenmateriaal: de gecoördineerde Solvency II Kaderrichtlijn, de gecoördineerde uitvoeringsmaatregelen en de EIOPA-richtlijnen. Er is een gecoördineerde versie van de gewijzigde gewijzigde EIOPA-verordening om deze compilatie praktisch en compleet te maken. De gecoördineerde verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector is als addendum opgenomen, deze verordening vormt een aanvulling op de bepalingen van de Solvabiliteit II-kaderrichtlijn.

Dit Europese Solvency II-wetboek van may 2020 is de vierde editie. Deze vierde editie van het Europese wetboek Solvency II is nodig omdat er de afgelopen jaren wijzigingen zijn aangebracht in de richtlijn en de bijbehorende wetgeving. Deze compilatie is beschikbaar als e-book en is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te doorzoeken. Het wordt beschouwd als een instrument van onschatbare waarde voor verzekeringsdeskundigen, consultants, academici, onderzoekers, studenten en de advocatuur, maar ook voor beleidsmakers, wetgevers, regelgevers en toezichthouders, aangezien zij hierin de volledige en meest actuele teksten over Solvency II aantreffen.

“… een essentiële hulpmiddel voor iedereen die het Europese Solvency II-kader wil …” 
Burkhard Balz, voormalig lid van het Europees Parlement

De Europese verzekeringsexpert  Lieve Lowet  is vanaf het begin betrokken bij het Solvency II-project. Als hoofd van Schuman European Affairs is zij gespecialiseerd in verzekeringen en financiële zaken, met specifieke kennis van Solvency II. Ze behaalde een diploma rechten aan de KU Leuven en een master in internationale zaken aan de Johns Hopkins University, SAIS Europe in Bologna. Ze is ook een deskundig lid van de Belgische Commissie voor Verzekeringen.

 

Additional information

Author

Lieve Lowet

ISBN

978-9-4603-5531-8

Available in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technical informations

Language: English

Created: 1 April 2020

Published: 5 June 2020

Format: 150x220mm

Aantal pagina’s: 1028

Short content

Risk & Compliance

Insurance ERM

View the table of contents

View some pages